Om oss

Aamodt Bygg ble startet i 2005 og telte da 4 mann. Siden den gang har vi utviklet oss på veien mot en ledende aktør i bransjen. Vi teller nå rundt 25 ansatte og skal stadig utvikle oss mot nye høyder.

Bedriften tilbyr totalentreprise på renovering, tilbygg og nybygg. Erfaringen vår strekker seg fra små servicejobber med bytte av tak og vinduer til store leilighetskomplekser med både næring og leiligheter.

Aamodt Bygg jobber etter 3 verdier. Nemlig Kunnskap, Presisjon og trygghet.

Vi er overbevist om at KUNNSKAP er avgjørende.
For oss betyr dette at vi hver dag streber etter å:
-Lære av hverandre
-Oppdatere oss faglig
-Ha det beste og mest effektive verktøy

Vi tror også at det er viktig med PRESISJON.
Med det mener vi at vi må:
– Være motiverte og tilstede til riktig tid
– Ha en god logistikk
– Jobbe effektivt og nøyaktig
– Levere kvalitet til riktig tid og pris
– Jobbe etter utarbeidet plan og alltid strekke oss lengre

For å ha det bra på jobb er det viktig med TRYGGHET.
Vi tenker derfor at vi må:
– Gjøre alt på sikrest mulig måte (HMS)
– Alltid ha en positiv og konstruktiv dialog

Vi tror at hvis vi har fokus på kunnskap, presisjon og trygghet så vil resultatet av dette bli:

– Vi får fornøyde kunder
– Vi blir attraktive som leverandør og arbeidsplass
– Vi bygger virksomheten og kan bli ledende innen bransjen
– Vi blir en samkjørt og solid gjeng med god kompetanse

I Aamodt Bygg skaper vi også internkultur gjennom sosiale arrangementer med de ansatte og eventuelt deres respektive. De er også en indirekte viktig ressurs for Aamodt Bygg.

KUNNSKAP – PRESISJON – TRYGGHET