Bærekraft

Riktig miljøansvar skaper en trygg arbeidsplass og en lønnsom drift.


For oss i Aamodt Bygg så handler Kvalitet i Praksis om mer enn bare et godt utført håndverk. Vi ønsker å levere kvalitet i alle ledd, og gjøre det vi kan for å ha en trygg, bærekraftig og fremtidsrettet forretningspraksis.


Aamodt Bygg prioriterer og satser på bærekraftige løsninger og praksiser. Vi er Miljøfyrtårn sertifisert, og arbeid med bærekraft er godt forankret i alle ledd av organisasjonen. Vi er en del av det grønne skiftet, og har tro på at vi kan gjøre en endring til det bedre – både når det kommer til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transportutslipp på alle våre byggeplasser. Med jevne mellomrom kurses vi internt og gjennomgår viktigheten av å tenke bærekraft i hverdagen.


Avfallshåndtering på enhver byggeplass gir grunnlag for riktig kildesortering og færre tømminger.

I valg av samarbeidspartnere og underleverandører vektlegger vi miljøsertifiseringer og fokus på klima og miljø. Enhver bestilling fra leverandører skal være godt planlagt og gjennomtenkt, slik at riktig vare og mengde blir levert, og overskuddsmateriell blir redusert.

Vi utarbeider årlig Klimarapport – se Klimarapport 2021 wp-wp-content uploads 2017 06 Miljfyrtarn-norsk-farger-300x255


Legg-til-en-overskrift-1-e1677226404271-300x73

Åpenhetsloven og aktsonhetsvurderinger


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.


Vårt arbeid med ivaretakelse av loven gjennomføres i tråd med OECDs metodikk/retningslinjer for aktsomhetsvurdringer Dette arbeidet er forankret i vår overordnede strategi. Våre retningslinjer beskriver hvordan vi kontinuerlig  skal arbeide med å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på miljø, arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vi har rutiner som skal sikre etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder personalpolitikk, kundehåndtering og leverandøroppfølging og -godkjenning.


Se vår rapport for Aktomhetsvurdrering her.Vår menneskerettighetspolitikk


I hverdagen er vi i Aamodt Bygg opptatt av at den ansatte skal føle seg trygg og ivaretatt av sine ledere og kollegaer. HMS skal alltid komme først, og vi arbeider for en åpen, inkluderende og sikker arbeidsplass.


Bærekraftig og etisk forretningspraksis er ikke bare viktig for oss internt. Vi er nøye i valg av samarbeidspartnere og underleverandører, og tilstreber leverandører som har bærekraftige løsninger, og etterstreber menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Ønsker du å få informasjon om hvordan Aamodt Bygg håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens § 4? Eller ønsker du å stille oss et spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester?Kontakt oss her