Bærekraft - Aamodt Bygg

Bærekraft

Riktig miljøansvar skaper en trygg arbeidsplass og en lønnsom driftFor oss i Aamodt Bygg handler kvalitet i praksis om mer enn bare et godt utført håndverk. Vi ønsker å levere kvalitet i alle ledd, og gjøre det vi kan for å ha en trygg, bærekraftig og fremtidsrettet forretningspraksis.Aamodt Bygg prioriterer og satser på bærekraftige løsninger og praksiser. Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2019, og arbeidet med bærekraft er godt forankret i alle ledd i organisasjonen. Vi er en del av det grønne skiftet og har tro på at vi kan gjøre en endring til det bedre – både når det kommer til arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transportutslipp på alle våre byggeplasser. Med jevne mellomrom kurses vi internt og gjennomgår viktigheten av å tenke bærekraft i hverdagen. Vår miljøfyrtårn-sertifisering hjelper oss til å etterleve dette i praksis.


Avfallshåndtering på enhver byggeplass gir grunnlag for riktig kildesortering og færre tømminger. I valg av samarbeidspartnere og leverandører vektlegger vi miljøsertifiseringer og deres fokus på klima og miljø. Enhver bestilling fra leverandør skal være godt planlagt og gjennomtenkt, slik at riktig vare og mengde blir levert, og overskuddsmateriell blir redusert.Se vårt Klimaregnskap og årlig innrapportering (klimarapport) – se vedleggwp-wp-content uploads 2017 06 Miljfyrtarn-norsk-farger-300x255


Legg-til-en-overskrift-1-e1677226404271-300x73

Åpenhetsloven 


«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»Aktsomhetsvurdering


For Aamodt Bygg er det viktig at vår egen virksomhet samt våre leverandører av varer og tjenester ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold. Vi skal bruke vår innflytelse og påvirkningsmulighet til å redusere negativ påvirkning, som kan utgjøre negative konsekvenser gjennom hele leverandørkjeden vår.


Vårt arbeid med ivaretakelse av loven gjennomføres i tråd med OECDs retningslinjer for å sikre et ansvarlig næringsliv. Vi har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i vår overordnede strategi.


Våre retningslinjer beskriver hvordan vi kontinuerlig skal arbeide med å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon. Vi har rutiner som skal sikre etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder personalpolitikk, kundehåndtering og leverandøroppfølging- og godkjenning.


Se våre Aktsomhetsvurderinger her.
Vår forretningspraksis


Aamodt Bygg har som formål å være en attraktiv arbeidsplass for kvinner og menn, og har nulltoleranse for trakassering, forskjellsbehandling og diskriminering. Vi er del av en mannsdominert bransje, men alle ansatte hos oss skal føle seg ivaretatt og ha like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn.


I hverdagen er vi i Aamodt Bygg opptatt av at den ansatte skal føle seg trygg og ivaretatt av sine ledere og kollegaer. Vårt formål er å utvikle gode holdninger og god praksis. Alle ansatte i Aamodt Bygg skal bidra til et trygt og produktivt arbeidsmiljø, slik at vi sammen styrker samholdet internt, men også skaper tillit og respekt utad og innad i virksomheten. HMS skal alltid komme først, og vi arbeider for en åpen, inkluderende og sikker arbeidsplass.


Bærekraftig og etisk forretningspraksis er ikke bare viktig for oss internt. Vi er nøye i valg av samarbeidspartnere og underleverandører, og tilstreber leverandører som har bærekraftige løsninger, og etterstreber menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.Se vår likestillingsredegjørelse her.Ønsker du nærmere informasjon om hvordan Aamodt Bygg håndterer faktiske potensielle konsekvenser eller har spørsmål knyttet til vår forretningspraksis? 


Kontakt oss her.