Personvernerklæring - Aamodt Bygg

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring Kunder – Aamodt Bygg AS

Behandlingsansvarlig Aamodt Bygg AS [914852439] tar behandling av ditt personvern på
alvor, og sørger for å etterleve krav iht. personopplysningsloven og personvernforordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation). Personopplysninger vil si alle opplysninger og
vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, epost,
mobilnummer, kontonummer, digitale spor osv.

Ved spørsmål om personvern, kontakt: Tina Kommedal tina@aamodt-bygg.no / 90 22 16 81

Vår behandling av personopplysninger for deg som kunde kan være følgende:
– Kontaktopplysninger
– Personnummer
– Adresse


Innsyn

Du som kunde har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg
og hvordan vi behandler dem.


Retting

Det er viktig at personopplysningene om deg er riktige og at de er nødvendige iht. formålet vi
har med behandlingen. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg som er
mangelfulle eller unødvendige.


Sletting

Personopplysninger om kunder blir slettet når det ikke lenger er noe formål med å lagre
opplysningene. Dersom du ber om å få slettet personopplysninger om deg, kan dette ha
konsekvenser for kundeforholdet med Aamodt Bygg dersom vi ikke kan behandle nødvendige
opplysninger vi trenger iht. inngått avtale.
Systemer Aamodt Bygg AS kan oppbevare personopplysninger i:
• Dropbox
• Xledger
• Kvalitetskontroll
• Microsoft Outlook

Aamodt Bygg AS