Barnehage - Aamodt Bygg

Barnehage

Ny barnehage med 7 avdelinger i stor hovedetasje. Inntrukket 2. etg med kontor, møterom, spiserom og garderober. Utvendig sovesal og bodrekke med lekerom og sløydsal
Havasen-barnehage 8-scaled
Havasen-barnehage 6-scaled
Byggherre:
Søgne Kommune
Arkitekt:
Sivilarkitekt Ole Dolva
Byggeår:
2019
Lokasjon:
Ausvika Søgne
Havasen-barnehage 11-scaled

Se alle bilder